Katarina Despotović, Catharina Thörn, Den urbana fronten. En dokumentation av makten över staden

Arkitektur Förlag AB: Göteborg 2015. 254 S., 269 SEK.

Zur Startseite

Social History Online

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Rights