Katarina Despotović, Catharina Thörn, Den urbana fronten. En dokumentation av makten över staden : Arkitektur Förlag AB: Göteborg 2015. 254 S., 269 SEK.

Logo

Social History Online

Share and cite

Citation style:

Birke, Peter: Katarina Despotović, Catharina Thörn, Den urbana fronten. En dokumentation av makten över staden. Arkitektur Förlag AB: Göteborg 2015. 254 S., 269 SEK.. 2017.

Could not load citation form. Default citation form is displayed.

Rights

Export