Håkan Thörn, Stad i rörelse. Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania

Atlas Akademie: Stockholm 2013. 496 Seiten. 195 SKR

Zur Startseite

Social History Online

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved