Håkan Thörn, Stad i rörelse. Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania, Atlas Akademie : Stockholm 2013. 496 Seiten. 195 SKR.

Logo

Social History Online

Cite

Citation style:
Birke, P., 2014. Håkan Thörn, Stad i rörelse. Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania, Atlas Akademie: Stockholm 2013. 496 Seiten. 195 SKR.
Could not load citation form.

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved

Export