Håkan Thörn, Stad i rörelse. Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania, Atlas Akademie : Stockholm 2013. 496 Seiten. 195 SKR.

Logo

Social History Online

Share and cite

Citation style:

Birke, Peter: Håkan Thörn, Stad i rörelse. Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania, Atlas Akademie. Stockholm 2013. 496 Seiten. 195 SKR.. 2014.

Could not load citation form. Default citation form is displayed.

Rights

Use and reproduction:
All rights reserved

Export