Att värdesätta jämställdhet: föreställningar, praxis och aktörer i det dagliga integrationsarbetet : Integration och jämställdhet som värde i Tyskland, Ungern, Polen och Sverige

Logo

NoVaMigra

Cite

Citation style:
Suter, B., Jerve Ramsøy, I., Böhm, F. (Eds.), 2020. Att värdesätta jämställdhet: föreställningar, praxis och aktörer i det dagliga integrationsarbetet: Integration och jämställdhet som värde i Tyskland, Ungern, Polen och Sverige, NoVaMigra - Policy Research Alert: Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis. https://doi.org/10.17185/duepublico/73304
Could not load citation form.

Rights

Export