Att värdesätta jämställdhet: föreställningar, praxis och aktörer i det dagliga integrationsarbetet : Integration och jämställdhet som värde i Tyskland, Ungern, Polen och SverigeValuing Gender Equality: Ideas, Practices and Actors in Everyday Integration Work : Integration and the Value of Gender Equality in Germany, Hungary, Poland and Sweden

GND
1206003154
Affiliation
Malmö universitet (Sverige)
Suter, Brigitte;
VIAF
771144928102154340762
Affiliation
Malmö universitet (Sverige)
Jerve Ramsøy, Ingrid;
Affiliation
Malmö universitet (Sverige)
Böhm, Franziska
Zur Startseite

NoVaMigra

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Rights